Kort och gott innebär orientering att hitta sin väg i okänd mark. Sporten går ut på att ta sig från A till B, och på vägen till målet ska du finna ett antal kontroller med hjälp av en karta och kompass. På kartan är både start, kontroller och mål markerade, och de är dessa som utgör den så kallade orienteringsbanan. Kontrollerna är även markerade i terrängen, ofta i form av en kvadratisk påse. Traditionell orientering utförs individuellt på självvald väg, i okänd mark. I tävlingssyfte går det ut på att hitta alla kontroller och ta sig till målet på kortast möjliga tid.

Hjälpmedel

Det viktigaste och mest avgörande hjälpmedlet för en orienterare är kartan. Den behövs helt enkelt för att avläsa hur och var du ska orientera dig för att finna den rätta vägen till målet. Beroende på vilken typ av orientering som utförs är kartorna ritade i olika skalor. Utöver kartan är kompassen mycket viktig och hjälper till att hålla rätt riktning när terrängen är som svårast. Ytterligare ett hjälpmedel är de kläderna som du som orienterar har på dig, några som är specifikt bestämda. Enligt svenska tävlingsregler ska klädseln vara heltäckande under tävlingar (förutom huvud och armar), detta för att undvika skador och spridning av sjukdomar.

Andra typer av orientering

Ursprungsidrotten inom orientering är löpningsorientering. Idag finns det många andra typer av orientering där det kombineras med andra sporter, till exempel skidorientering eller mountainbikeorientering. Mer om andra typer av orientering och andra idrotter på http://idrott.nu/. Utförandet av samtliga typer görs på samma sätt som ”vanlig” orientering, men skillnaden är att du exempelvis i skidorientering ska använda full skidutrustning från start till mål. Av originalgrenen orienteringslöpning finns det olika tävlingsformer, till exempel punktorientering, poängorientering eller stjärnorientering. Beroende på ens fysiska form och kunskap kan du då välja vad som passar bäst eller vad som känns roligast, för att sen kunna utvecklas och på sikt möjligtvis lära dig att tävla på högre nivå.